Transakční firma

Transakční firma
Transakce, jejíž stanovené podmínky se nemění. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
transakce, jejíž stanovené podmínky se nemění.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.