TRANS ...

TRANS ...
(Z latiny trans, through, through), první část složitých slov, což znamená: 1) pohyb přes k. -l. prostor, průsečík, například. transatlantická; 2) po něčem, umístění na druhé straně něčeho, například. transalpin; 3) označení nebo přenos pomocí něčeho, například. transliterace. Přírodní historie. Encyklopedický slovník.

(z latiny trans, through, through), první část složitých slov, což znamená: 1) pohyb přes k. -l. prostor, průsečík, například. transatlantická; 2) po něčem, umístění na druhé straně něčeho, například. transalpin; 3) označení nebo přenos pomocí něčeho, například. transliterace.

Přírodní historie. Encyklopedický slovník.