Bůh poslal

Bůh poslal
, Poslal Bůh "999" ( klášter ), co dal, co hledal. Průměr "Pojďte k nám, abyste se o ni podělili: nehledejte - jednoduché, , když Bůh poslal . Průměr Diner à la fortune du pot. Trans. Bůh poslal co poslat. Ruské myšlení a řeč. Jeho vlastní a ostatní ". Zkušenosti s ruskou frazeologií. Sbírka obrazových slov a alegorií.
, poslal Bůh "999" ( klášter ), co dal, co hledal. Průměr "Pojďte k nám, abyste se o ni podělili: nehledejte - jednoduché, , když Bůh poslal . Průměr Diner à la fortune du pot. Trans. Bůh poslal co poslat.

Ruské myšlení a řeč. Jeho vlastní a ostatní ". Zkušenosti s ruskou frazeologií. Sbírka obrazových slov a alegorií. TT 1-2. Chůze a přesná slova. Sbírka ruských a zahraničních citací, přísloví, výroků, přísloví výrazů a jednotlivých slov. Petrohrad. , typ. Ak. vědy. . MI Mikhelson. 1896-1912.