Touchstone

Touchstone
(. Inosk ) - subjekt, na kterém se s ním zažít kvalitu druhé ( nápověda při testování kvality kovu na zkušebním kameni Prům. Bývalý guvernér ... sloužil všem jako prvotní : byl první, kdo věděl, zda přicházející guvernér byl lut nebo dobrý. Leskov. Odnodumeats. 8. Viz také: Osada. Ruské myšlení a řeč.

(. inosk ) - subjekt, na kterém se s ním zažít kvalitu druhé ( nápověda při testování kvality kovu na zkušebním kameni Prům. Bývalý guvernér ... sloužil všem jako prvotní : byl první, kdo věděl, zda přicházející guvernér byl lut nebo dobrý. Leskov. Odnodumeats. 8. Viz také: Osada.

Ruské myšlení a řeč. Jeho vlastní a ostatní ". Zkušenosti s ruskou frazeologií. Sbírka obrazových slov a alegorií. TT 1-2. Chůze a přesná slova. Sbírka ruských a zahraničních citací, přísloví, výroků, přísloví výrazů a jednotlivých slov. Petrohrad. , typ. Ak. vědy. . MI Mikhelson. 1896-1912.