Tykadlo

Tykadlo
( Inosk .) - vše předběžné akce - stejně jako experiment; Zkouška proveditelnosti nebo spíše úspěch něčeho (narážka na pokusné balónky - v aerostatika) St. píšu vám tento dopis, aniž by věděl, přesnou adresu, pošlete to na zkušební balónek , jestli můj dopis dosáhne vás, a to nepřesné adresy. *** Dopis AI Kirpichnikov.

( inosk .) - vše předběžné akce - stejně jako experiment; Zkouška proveditelnosti nebo spíše úspěch něčeho (narážka na pokusné balónky - v aerostatika) St. píšu vám tento dopis, aniž by věděl, přesnou adresu, pošlete to na zkušební balónek , jestli můj dopis dosáhne vás, a to nepřesné adresy. *** Dopis AI Kirpichnikov. Viz zkus.

Ruské myšlení a řeč. Jeho vlastní a ostatní ". Zkušenosti s ruskou frazeologií. Sbírka obrazových slov a alegorií. TT 1-2. Chůze a přesná slova. Sbírka ruských a zahraničních citací, přísloví, výroků, přísloví výrazů a jednotlivých slov. Petrohrad. , typ. Ak. vědy. . MI Mikhelson. 1896-1912.