Temperamentum - phlegmaticum, sanguineum, cholericum, melancholicum.

Temperamentum - phlegmaticum, sanguineum, cholericum, melancholicum.
Temperamentum -. Phlegmaticum, sanguineum, cholericum, melancholicum. (Medic.) ... Temperament. Ruské myšlení a řeč. Jeho vlastní a ostatní ". Zkušenosti s ruskou frazeologií. Sbírka obrazových slov a alegorií. TT 1-2. Chůze a přesná slova. Sbírka ruských a zahraničních citací, přísloví, výroků, přísloví výrazů a jednotlivých slov.

temperamentum -. Phlegmaticum, sanguineum, cholericum, melancholicum. (Medic.) ... Temperament.

Ruské myšlení a řeč. Jeho vlastní a ostatní ". Zkušenosti s ruskou frazeologií. Sbírka obrazových slov a alegorií. TT 1-2. Chůze a přesná slova. Sbírka ruských a zahraničních citací, přísloví, výroků, přísloví výrazů a jednotlivých slov. Petrohrad. , typ. Ak. vědy. . MI Mikhelson. 1896-1912.