TAPONOMIE

TAPONOMIE
(Z řeckého taphos - hrob, pohřeb, a ... Nomiya.) oddíl paleontologie, studoval zákonitosti fosilních pohřbu procesů zbytky organismů. T. issl. všechny fáze procesu: tvoří shluky posmrtné organismy, přenosem, odstraňování, petrifikace (nebo fossilization), což vede k oryctocoenoses formace. Údaje T. jsou důležité pro pochopení důvodů neúplnosti geol.

(z řeckého taphos - hrob, pohřeb, a ... Nomiya.) oddíl paleontologie, studoval zákonitosti fosilních pohřbu procesů zbytky organismů. T. issl. všechny fáze procesu: tvoří shluky posmrtné organismy, přenosem, odstraňování, petrifikace (nebo fossilization), což vede k oryctocoenoses formace. Údaje T. jsou důležité pro pochopení důvodů neúplnosti geol. anály. Základní. Ustanovení T. byla vyvinuta IA Efremov v letech 1940-57.

Přírodní historie. Encyklopedický slovník.