Russian control-manager

Russian control-manager
Prům. Malí úředníci! Malí úředníci jsou skvělí! Malí úředníci a večeře spravují celé Rusko . Pisemsky. Měšťané. 1, 8. Cf. Viděl jsem malého muže v uniformě, který mluvil s jiným, ještě méně: "Ctěte hodnost." Gogol. O mé vlasti. Průměr Nemám kontrolu nad Ruskem; Rusko ovládá čtyřicet tisíc úředníků . Nicholas I.

Prům. Malí úředníci! Malí úředníci jsou skvělí! Malí úředníci a večeře spravují celé Rusko . Pisemsky. Měšťané. 1, 8. Cf. Viděl jsem malého muže v uniformě, který mluvil s jiným, ještě méně: "Ctěte hodnost." Gogol. O mé vlasti. Průměr Nemám kontrolu nad Ruskem; Rusko ovládá čtyřicet tisíc úředníků . Nicholas I. Obědy . Viz Hodnost hodnosti .

Ruské myšlení a řeč. Jeho vlastní a ostatní ". Zkušenosti s ruskou frazeologií. Sbírka obrazových slov a alegorií. TT 1-2. Chůze a přesná slova. Sbírka ruských a zahraničních citací, přísloví, výroků, přísloví výrazů a jednotlivých slov. Petrohrad. , typ. Ak. vědy. . MI Mikhelson. 1896-1912.