Relativní zisk

Relativní zisk
Zisk dosažený z realizace jedné jednotky zboží po odečtení nákladů. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
zisk dosažený z realizace jedné jednotky zboží po odečtení nákladů.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.