Produkt

Produkt
Výsledek materiálové nebo nemateriální produkce s cílovou hodnotou a kvalitativními vlastnostmi, v souvislosti s níž může sloužit jako předmět spotřeby. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
výsledek materiálové nebo nemateriální produkce s cílovou hodnotou a kvalitativními vlastnostmi, v souvislosti s níž může sloužit jako předmět spotřeby.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.