Princip vzájemné odpovědnosti

Princip vzájemné odpovědnosti
Zásada mezinárodního práva, podle které by státy měly na svém území poskytovat podobné práva a převzít podobné povinnosti. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
zásada mezinárodního práva, podle které by státy měly na svém území poskytovat podobné práva a převzít podobné povinnosti.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.