Zásada stálosti

Zásada stálosti
(Konzistence koncept) Vedení účetní závěrky za všech následujících období na stejných principech. Výše zisku lze vypočítat různými způsoby. Pokud se v různých účetních obdobích používají různé metody výpočtu, ukazuje se, že údaje za jedno období nejsou srovnatelné s údaji za další období, a proto není možné jasně vidět dynamiku ukazatelů.
(konzistence koncept) Vedení účetní závěrky za všech následujících období na stejných principech. Výše zisku lze vypočítat různými způsoby. Pokud se v různých účetních obdobích používají různé metody výpočtu, ukazuje se, že údaje za jedno období nejsou srovnatelné s údaji za další období, a proto není možné jasně vidět dynamiku ukazatelů. Z tohoto důvodu je účetní princip založen na principu konstantních metod výpočtu pro různé roky. Přesto existují potíže při porovnávání výkonu jedné společnosti s jinou společností; tento problém je částečně vyřešen zavedením účetních standardů. Viz: formulace účetních standardů (výkazy standardní účetní praxe).

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.