Zásada účetnictví v souladu s dokumenty

Zásada účetnictví v souladu s dokumenty
Podle této zásady by neměl existovat jediný účetní záznam bez dokladu. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
podle této zásady by neměl existovat jediný účetní záznam bez dokladu.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.