Principal Undisclosed

Principal Undisclosed
Osoba účastnící se transakce prostřednictvím svého zástupce nebo agenta bez oznámení jeho jména. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
osoba účastnící se transakce prostřednictvím svého zástupce nebo agenta bez oznámení jeho jména.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.