Cena Dovolená

Cena Dovolená
Cena, za kterou výrobní společnost nebo její obchodní organizace prodává výrobky spotřebitelům. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena, za kterou výrobní společnost nebo její obchodní organizace prodává výrobky spotřebitelům.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.