Převod zboží

Převod zboží
Cena za součásti, součásti nebo hotové výrobky dodané nebo přijaté mateřskou společností z jejích poboček, dceřiných společností. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena za součásti, součásti nebo hotové výrobky dodané nebo přijaté mateřskou společností z jejích poboček, dceřiných společností.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.