Nabídková cena

Nabídková cena
Cena zboží, práce, určená podle výsledků výběrového řízení organizátorem. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena zboží, práce, určená podle výsledků výběrového řízení organizátorem.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.