Cena Subsumed

Cena Subsumed
Cena komodity, jejíž hodnota je ovlivněna státními dotacemi pro výrobce. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena komodity, jejíž hodnota je ovlivněna státními dotacemi pro výrobce.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.