Cena Vyvolávací cena

Cena Vyvolávací cena
Cena původně přidělená zboží nabízenému k prodeji v dražbě. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena původně přidělená zboží nabízenému k prodeji v dražbě.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.