Cena Sezónní

Cena Sezónní
Ceny zemědělských produktů, které se liší podle sezóny. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
ceny zemědělských produktů, které se liší podle sezóny.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.