Cenové riziko

Cenové riziko
Riziko změn cen vlivem růstu nebo poklesu úrovně současných úrokových sazeb. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
riziko změn cen vlivem růstu nebo poklesu úrovně současných úrokových sazeb.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.