Reference ceny

Reference ceny
Cena zboží, která je uvedena v cenících nebo katalozích prodávajícího. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena zboží, která je uvedena v cenících nebo katalozích prodávajícího.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.