Price Reconstructed

Price Reconstructed
Cena vypočítaná na základě nákladů na suroviny a materiály, náklady na zpracování a výrobu zboží, náklady na kolaterál, včetně zisků. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena vypočítaná na základě nákladů na suroviny a materiály, náklady na zpracování a výrobu zboží, náklady na kolaterál, včetně zisků.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.