Snížené náklady

Snížené náklady
Náklady na očekávané příjmy a výdaje. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
náklady na očekávané příjmy a výdaje.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.