Ceník

Ceník
A. Kurzový bulletin na burze. B. Ceník cen prodaných výrobků. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
A. Kurzový bulletin na burze.
B. Ceník cen prodaných výrobků.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.