Cena Kaf

Cena Kaf
Cena včetně nákladů na přepravu zásilky zboží bez zohlednění nákladů na pojištění. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena včetně nákladů na přepravu zásilky zboží bez zohlednění nákladů na pojištění.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.