Cena Tight

Cena Tight
Cena, která se nezmění při změně poptávky. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena, která se nezmění při změně poptávky.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.