Stav ceny

Stav ceny
Cena zboží a služeb stanovená státem. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
Cena zboží a služeb stanovená státem.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.