Cena futures

Cena futures
Ing. budoucí cena cena tvořená výsledkami kurzových transakcí. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
Ing. budoucí cena
cena tvořená výsledkami kurzových transakcí.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.