Cena zdarma

Cena zdarma
Cena zboží, která vznikla v důsledku současné situace na trhu. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena zboží, která vznikla v důsledku současné situace na trhu.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.