Cena Flexibilní

Cena Flexibilní
Cena se mění pod vlivem poptávky. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena se mění pod vlivem poptávky.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.