Pevná cena

Pevná cena
Cena za zboží stanovené státem. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena za zboží stanovené státem.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.