Cenová rovnováha

Cenová rovnováha
Cena, za kterou jsou velikost poptávky a velikost nabídky rovné. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
Cena, za kterou jsou velikost poptávky a velikost nabídky rovné.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.