Cena Elastický

Cena Elastický
Cena, měnící se pod vlivem nabídky a poptávky. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena, měnící se pod vlivem nabídky a poptávky.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.