Price Dumping

Price Dumping
Cena výrobku uměle nízké ve srovnání s cenami, které se vztahují na podobné výrobky na daném trhu, s cílem zachytit určitý výklenek. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena výrobku uměle nízké ve srovnání s cenami, které se vztahují na podobné výrobky na daném trhu, s cílem zachytit určitý výklenek.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.