Cenová diskriminace

Cenová diskriminace
(Cenová diskriminace) Prodej jednoho a téhož produktu pro různé zákazníky na nerovných sazeb. Obvykle je to praktikováno monopolisty. Pro zavedení této politiky je nutný stabilní segmentový trh, který umožňuje monopolistům využít různé skupiny spotřebitelů. Čistá cenová diskriminace je vzácná, protože prodejci obvykle mírně mění zboží (například cestování po železnici v různých třídách, různá místa v divadle).
(cenová diskriminace) Prodej jednoho a téhož produktu pro různé zákazníky na nerovných sazeb. Obvykle je to praktikováno monopolisty. Pro zavedení této politiky je nutný stabilní segmentový trh, který umožňuje monopolistům využít různé skupiny spotřebitelů. Čistá cenová diskriminace je vzácná, protože prodejci obvykle mírně mění zboží (například cestování po železnici v různých třídách, různá místa v divadle). Stát může využívat cenovou diskriminaci k přerozdělování bohatství, ale zpravidla je to způsob, jak realizovat monopolní postavení - získání vyššího čistého hospodářského zisku (čistého hospodářského zisku).

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.