Price Cartel

Price Cartel
Cena stanovená členy kartelové dohody k vyloučení konkurentů a získání monopolních zisků. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena stanovená členy kartelové dohody k vyloučení konkurentů a získání monopolních zisků.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.