Základní cena

Základní cena
Ing. základní cena A. Cena komodity standardní kvality, od jejíž hodnoty je stanovena cena komodity jiné kvality. B. Cena komodity standardní jakosti, stanovená při uzavření opční transakce. v. Cena, na základě které se index mezinárodních obchodních cen vypočítá podle skupiny zboží. Slovník obchodních termínů.
Ing. základní cena
A. Cena komodity standardní kvality, od jejíž hodnoty je stanovena cena komodity jiné kvality.
B. Cena komodity standardní jakosti, stanovená při uzavření opční transakce.
v. Cena, na základě které se index mezinárodních obchodních cen vypočítá podle skupiny zboží.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.