Cena All-inclusive

Cena All-inclusive
Cena celého výrobku bez ohledu na jakost, jakost. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
cena celého výrobku bez ohledu na jakost, jakost.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.