Náklady Advance

Náklady Advance
Prostředky určené k nákupu výrobních prostředků (konstantní kapitál) a práce (variabilní kapitál) za účelem zisku. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
prostředky určené k nákupu výrobních prostředků (konstantní kapitál) a práce (variabilní kapitál) za účelem zisku.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.