Cena

Cena
(Cena) Částka, která má být zaplacena při nákupu produktu nebo služby; má obvykle peněžní vyjádření. V ekonomické teorii je vztah mezi cenou a hodnotou po dlouhou dobu předmětem debaty. Ekonomové klasické školy, usilující o nalezení stabilního vztahu mezi nimi, se opírali o teorii pracovní hodnoty (pracovní teorie hodnoty).
(cena) Částka, která má být zaplacena při nákupu produktu nebo služby; má obvykle peněžní vyjádření. V ekonomické teorii je vztah mezi cenou a hodnotou po dlouhou dobu předmětem debaty. Ekonomové klasické školy, usilující o nalezení stabilního vztahu mezi nimi, se opírali o teorii pracovní hodnoty (pracovní teorie hodnoty). Následně se příznivci teorie Marxe snažili vyřešit tento problém, který se v této teorii nazývá "problémem přeměny hodnoty na cenu výroby". Pro stoupenci neoklasické teorie ceny a hodnoty limitu jsou si rovny, tj bude cena odrážet hodnotu poslední zakoupené jednotky výrobku, zatímco hodnota zbývajících prodaných jednotek převýší cenu, což vytváří další výhody pro spotřebitele.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.