Ztráta prevence

Ztráta prevence
Opatření, náklady pojištěného, ​​aby se předešlo poškození nebo ztrátě pojištěného majetku z důvodů, z nichž byl pojištěn. Náklady na předcházení ztrátám podléhají náhradě pojistitelem. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
opatření, náklady pojištěného, ​​aby se předešlo poškození nebo ztrátě pojištěného majetku z důvodů, z nichž byl pojištěn. Náklady na předcházení ztrátám podléhají náhradě pojistitelem.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.