POHYB VLASTNÍHO KROKU

POHYB VLASTNÍHO KROKU
úHlové posunutí hvězdy v nebeské sféře na rok. Pozorováno blízko nejbližších hvězd. Přírodní historie. Encyklopedický slovník.

úhlové posunutí hvězdy v nebeské sféře na rok. Pozorováno blízko nejbližších hvězd.

Přírodní historie. Encyklopedický slovník.