Collateralizace závazků

Collateralizace závazků
čáStka, o kterou hodnota aktiv nebo hotovosti přesahuje částku závazku. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
částka, o kterou hodnota aktiv nebo hotovosti přesahuje částku závazku.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.