Ohodnotil jako rozmazání

Ohodnotil jako rozmazání
( Inosk .) - brzy, ale ne správným st Peter rozhněval: "Ano, ano, posuzován jako rozmazaná " Pisemsky. Truhlářská artel. 4. Avg. Zjistěte, že jste zřejmě první, a tam - a ďábel není služebník! považováno za rozmazané a nefungovalo; rezignoval v očekávání prvního ukotvení ... Dahl. Pohádka o dobrodružstvích rysů-nováček.

( inosk .) - brzy, ale ne správným st Peter rozhněval: "Ano, ano, posuzován jako rozmazaná " Pisemsky. Truhlářská artel. 4. Avg. Zjistěte, že jste zřejmě první, a tam - a ďábel není služebník! považováno za rozmazané a nefungovalo; rezignoval v očekávání prvního ukotvení ... Dahl. Pohádka o dobrodružstvích rysů-nováček.

Ruské myšlení a řeč. Jeho vlastní a ostatní ". Zkušenosti s ruskou frazeologií. Sbírka obrazových slov a alegorií. TT 1-2. Chůze a přesná slova. Sbírka ruských a zahraničních citací, přísloví, výroků, přísloví výrazů a jednotlivých slov. Petrohrad. , typ. Ak. vědy. . MI Mikhelson. 1896-1912.