NEZÁVISLÉ BIAS

NEZÁVISLÉ BIAS
INDEPENDENT BIAS , výběr alela v gamet (zárodečných buněk), bez ohledu na to, jak oddělit alely jiných genů. K tomu dochází během MEYOZA - druhu buněčného dělení, ve kterém se vytvářejí gamety. Teoreticky může dojít k možným kombinacím alel se stejnou pravděpodobností, což maximalizuje genetickou rozmanitost.

INDEPENDENT BIAS , výběr alela v gamet (zárodečných buněk), bez ohledu na to, jak oddělit alely jiných genů. K tomu dochází během MEYOZA - druhu buněčného dělení, ve kterém se vytvářejí gamety. Teoreticky může dojít k možným kombinacím alel se stejnou pravděpodobností, což maximalizuje genetickou rozmanitost. Ve skutečnosti se to nestane vždy, protože alely na stejném chromozomu jsou obvykle zděděny společně.

Vědecký a technický encyklopedický slovník.