Hebraist

Hebraist
Hebraist je učenec hebrejského jazyka a literatury. Průměr Otec Benny (známý hebrejsky ) žil v cizí zemi. Lyskov. Tajemný člověk. 3. Průměr Hebräis (hebräische Sprache, židovský jazyk) je Žid. Ruské myšlení a řeč. Jeho vlastní a ostatní ". Zkušenosti s ruskou frazeologií. Sbírka obrazových slov a alegorií.

Hebraist je učenec hebrejského jazyka a literatury. Průměr Otec Benny (známý hebrejsky ) žil v cizí zemi. Lyskov. Tajemný člověk. 3. Průměr Hebräis (hebräische Sprache, židovský jazyk) je Žid.

Ruské myšlení a řeč. Jeho vlastní a ostatní ". Zkušenosti s ruskou frazeologií. Sbírka obrazových slov a alegorií. TT 1-2. Chůze a přesná slova. Sbírka ruských a zahraničních citací, přísloví, výroků, přísloví výrazů a jednotlivých slov. Petrohrad. , typ. Ak. vědy. . MI Mikhelson. 1896-1912.