Gilardi (Dzhilyardi) Ivan Dementevich

Gilardi (Dzhilyardi) Ivan Dementevich
(Giovanni Battista) (1755 Montagnola, nedaleko Lugano - 1819, tamtéž), architekt , rodák italské části Švýcarska, otec DI Zhilyardi. Pracoval jsem v Moskvě od roku 1787 (nebo 1789) do 1817 lemovanou Kateřina institut (1802), Mariinského nemocnice pro chudé (1804-07), Alexander institut a vdovu domu (obě komory - 1809-11).

(Giovanni Battista) (1755 Montagnola, nedaleko Lugano - 1819, tamtéž), architekt , rodák italské části Švýcarska, otec DI Zhilyardi. Pracoval jsem v Moskvě od roku 1787 (nebo 1789) do 1817 lemovanou Kateřina institut (1802), Mariinského nemocnice pro chudé (1804-07), Alexander institut a vdovu domu (obě komory - 1809-11).

Moskva. Encyklopedická příručka. - M .: Velká ruská encyklopedie. 1992.