Gerontius

Gerontius
Gerontius (? -1489, Moskva), metropolita Moskva (od roku 1473), spisovatel. Byl to biskup Kolomna. V pozdních sedmdesátých létech. se dostal do konfliktu s velkovím Ivanem III. Zvláště se s ním hádal o pořadí zasvěcení nových církví. V roce 1480, během „stojící na Ugra“, který označil konec třmenu mongolský-Tatar v Rusku, stál za rozhodný odpor Golden Horde Khan.

Gerontius (? -1489, Moskva), metropolita Moskva (od roku 1473), spisovatel. Byl to biskup Kolomna. V pozdních sedmdesátých létech. se dostal do konfliktu s velkovím Ivanem III. Zvláště se s ním hádal o pořadí zasvěcení nových církví. V roce 1480, během „stojící na Ugra“, který označil konec třmenu mongolský-Tatar v Rusku, stál za rozhodný odpor Golden Horde Khan. V boji proti kacířskému učení, rozšířenému v Moskvě a Novgorodu, zaujímala umírněnou pozici. V roce 1482 opustil křeslo metropolitní a vrátil se pouze na návrh velkovévody.

Moskva. Encyklopedická příručka. - M .: Velká ruská encyklopedie. 1992.