Geologický ústav

Geologický ústav
Geologický ústav (Pyzhevsky dráha 7). Byla založena v roce 1930 v Leningradu na základě mineralogických a petrografických muzeí. V roce 1934 byl přemístěn do Moskvy. V roce 1937 se sloučila s petrographic Institutu pojmenoval F. Levinson-Lessing a Ústavu geochemie, mineralogie a krystalografie pojmenoval MV Lomonosova Ústavu geologických věd; od roku 1956 - moderní jméno.

Geologický ústav (Pyzhevsky dráha 7). Byla založena v roce 1930 v Leningradu na základě mineralogických a petrografických muzeí. V roce 1934 byl přemístěn do Moskvy. V roce 1937 se sloučila s petrographic Institutu pojmenoval F. Levinson-Lessing a Ústavu geochemie, mineralogie a krystalografie pojmenoval MV Lomonosova Ústavu geologických věd; od roku 1956 - moderní jméno. Vyvinul základní problémy stratigrafie, tektoniky a litologie: strukturu a vývoj Země a vývoj biosféry ekosystémů, luštění crustal struktury pevnin a oceánů, dynamika sedimentárních pánví různých oblastí na Zemi, atd

<.! - 1 ->

Moskva. Encyklopedická příručka. - M .: Velká ruská encyklopedie. 1992.